Vilken är den viktigaste frågan nästa mandatperiod och i framtiden?

Miljö- och klimatfrågan är givetvis oerhört viktig. Den är central kopplat till ett långsiktigt perspektiv att vi klarar av att planeten klarar av att överleva människans påverkan och att våra barn och barnbarn får en möjlighet att växa upp med ren luft och rent vatten, utan extremväder. Men också jobb och integration, med tillväxtfrågorna, där är Sverige en liten ekonomi som är oerhört beroende av export. Då måste vi stå oss när det gäller konkurrenskraft. Då handlar det om kompetensförsörjning och att alla människor som bor i Sverige får chans att vara med och jobba på olika sätt.

Vilken viktig fråga har hamnat i skymundan?

Ibland måste en fråga få leva lite längre i den offentliga diskussionen för att man ska hitta lösningen och inte bara fokusera på problemen. Integration är en sån fråga där det kommit massor av lösningar i många år, men de kanske inte varit så synliga för att man pratat så mycket om problemet.

Vad borde riksdagen ägna sig mindre åt?

Riksdagen är väldigt styrd av riksdagsordning och så vidare så vi ägnar oss åt det som är vårt uppdrag. Jag tycker nog att riksdagen fyller sin funktion.

Annons

Vilken är den viktigaste frågan för Skaraborg?

Det är nog ändå kompetensförsörjning. Att det finns människor som kan arbeta med alla de olika jobb som finns i offentlig sektor och i näringslivet. Företagen lyfter det som den största utmaningen, tidigare pratade man om skatter och regler. Man kan haka i en massa frågor i det, skolan, integrationen och regler på arbetsmarknaden. Jag tror vi behöver bli fler, då är frågan: hur skapar vi ett attraktivt Skaraborg så att folk vill leva här? Nästan alla yrken är bristyrken idag.

Vad kan väljarna förvänta sig av dig om du får en plats i riksdagen?

Att jag kommer vara en stark röst för en bra skola. Men också för de utmaningar som vi ser i Skaraborg. En annan jätteviktig del för Skaraborg handlar om infrastrukturfrågor, att det är lätt att ta sig hit och att det fungerar. Centerpartiet är ett parti som arbetar för hela landet och för miljö- och klimatfrågor. När man röstar på mig så är det Centerpartiets politik man får, men också den erfarenhet jag har sen tolv år i riksdagen.

Vilka andra partier kan du tänka dig samarbete med i riksdag och regering?

Vi samarbetar jättebra med Allianspartierna. Även i opposition har vi jobbat jättebra ihop. Vi som är företrädare från Skaraborg har gjort mycket studiebesök tillsammans och skrivit gemensamma motioner och lyft Skaraborgsfrågor i riksdagen. Sen finns det frågor där man behöver göra bredare uppgörelser, då måste man kunna samarbeta med fler partier. Som jag ser det är det naturligast att vidga Alliansen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och då blir det breda uppgörelser. Centerpartiet har erfarenhet av att jobba med många olika partier.

Vilka utmaningar har just ditt parti?

För Centerpartiet, precis som för många partier, så är utmaningen att människor ska lära känna den politik som man vill föra så att de kan göra ett väl avvägt val. Det finns en fråga som bekymrar mig väldigt mycket just nu, att människor sympatiserar med ett parti men ska rösta på ett annat. För mig blir det lite skrämmande. Jag har jobbat med en del med människor i Vitryssland, där skulle man aldrig kunna komma på tanken att göra så för man tycker demokratin är viktigare än så.

FAKTA: Ulrika Carlsson

Ålder: 53

Bor: Torestorp, på en gård utanför Skövde.

Sysselsättning: Riksdagsled..

FAKTA: Ulrika Carlsson

Ålder: 53

Bor: Torestorp, på en gård utanför Skövde.

Sysselsättning: Riksdagsledamot. Men mitt yrke är mellanstadielärare.

Det gör jag på fritiden: Det är ganska skönt att komma hem på helgen och hugga tag i något praktiskt på gården. Jag tar promenader ute i skogen och umgås med familj och vänner.

Därför blev jag politiskt engagerad: Jag engagerade mig när mina barn var små för att jag ville vara med och påverka deras framtid.

Här kommer jag att vara på valvakan: På Centerpartiets valvaka i Skaraborg, det har jag varit i alla val som jag varit med. Det blir en oerhört spännande kväll.

FAKTA: Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta part..

FAKTA: Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta partier som har platser i Sveriges riksdag idag. Personerna står på plats ett eller två på de olika partiernas Skaraborgslistor, det vill säga valsedlarna från valkretsen Västra Götalands läns östra. Följande politiker presenteras i serien: Patrik Björck (S), Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), Jacqueline Tjällman (L), Martin Solberg (MP), Anders G Johansson (M), Josef Fransson (SD), Jessica Thunander (V).

Alla har fått svara på samma frågor samt presentera sig själv och sin hjärtefråga i ett filmklipp på nyhetssajten.