Kommunstyrelsens presidium i Trollhättan har beslutat att föreslå Ulrika Strandroth Frid till ny stadsdirektör, skriver TTELA. Planen är att hon tillträder uppdraget någon gång före sommaren. Ett formellt beslut om anställningen ska fattas av kommunstyrelsen i Trollhättans kommun i slutet av januari. Själv vill Ulrika Strandroth Frid inte kommentera frågan.

– Det är MBL-förhandling i början av nästa vecka och sedan tar kommunstyrelsen ett beslut den 25 januari. Du är välkommen tillbaka då, säger hon till NLT.

Peter Asp, informationschef på Trollhättans kommun, säger desto mer.

– Den politiska ledningen är övertygad om att Trollhättans stad med Ulrika Strandroth Frid får en mycket kompetent stadsdirektör som kan fortsätta leda organisationen med ett starkt utvecklingsfokus, säger informationschefen Peter Asp till TTELA.

Annons

Ulrika Strandroth Frid är civilekonom i grunden och har gjort en snabb karriär i Skara kommun. Hon har även arbetat i Skövde och Mariestads kommun. På mindre än 20 år har hon gått från näringslivsutvecklare, vidare till strategisk chef på kommunledningskontoret till förvaltningschef för kultur och samhällsbyggnad. År 2012 blev hon kommundirektör, den högste tjänstemannen i Skara kommun. Ett arbete och ett ansvar som hon har trivts med, har hon sagt tidigare i intervjuer med SkLT.

Ulrika Strandroth Frid har också flera år i rad utsetts till en av välfärdens viktigaste kvinnor av tidningen Dagens Samhälle.

— Det är bara att gratulera Ulrika och Trollhättans stad. De får en mycket kompetent stadsdirektör, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S).

Skara kommun avvaktar det formella beslutet innan man påbörjar rekryteringen av en ny kommundirektör. Det är kommunstyrelsen som ska besluta om att inleda en rekryteringsprocess. Det är även kommunstyrelsen som beslutar om vem som ska anställas när det blir dags för det. Det är den enda anställningen i Skara kommun som politikerna kan besluta om.

— Det blir till sommaren hon lämnar som tidigast, säger Fredrik Nordström som då hoppas att kommunen ska ha en ny kommundirektör på plats.