Vänsterpartiet har väckt ett initiativärende i regionstyrelsen och där fått med sig samtliga andra partier. Det handlar om att ge regiondirektören i uppdrag att föreslå hur regionen som arbetsgivare ska kunna följa upp och utveckla hur man arbetar med frågor som sexuella trakasserier och manlig maktutövning.

Bakgrunden stavas #metoo. ”De berättelser som kommit inom vården är upprörande i all sin vidrighet. ” skriver regionrådet Eva Olofsson (V) i yttrandet och nämner den stora uppslutningen bakom kvinnliga läkares upprop.

Annons

Eva Olofsson beskriver det som ett krav men också en gyllene möjlighet att nu göra något åt detta. Hon konstaterar att det inte saknas policydokument, men att det uppenbarligen inte räcker.

Hon tar också upp att Västra Götalandsregionen är Sveriges största enskilda arbetsgivare och har ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. ”Det är närmast självklart att vår ambitionsnivå i att hantera #metoo kommer att granskas och sätta norm för vad andra arbetsgivare gör. ” skriver hon.

Hon nämner också årets medarbetarenkät, där för övrigt 637 medarbetare svarade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året.

Tystnadskulturen måste förändras och det ska vara tydligt vart den som drabbas vänder sig, anser Eva Olofsson vidare.

Enligt förslaget, som alltså regionstyrelsen ställde sig bakom, ska en första uppföljning avrapporteras under våren 2018.