Nätet har gett nya möjligheter till alla att sprida information om dömda eller misstänkta personer. Det finns exempel på dömda pedofiler som hängts ut eller snattare som fångats på övervakningskameror. Nyligen har två SD-politiker spridit personuppgifter om en dömd sexualförbrytare.

Men även om det är förekommande, är det också olagligt, det berättar Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare och rättsexpert.

— Vi har en bestämmelse om förtal. Man får inte lämna ut uppgifter som är menliga om det inte är försvarligt, exempelvis om du ska höras i en domstol, säger han.

Satte upp lappar

Det finns exempel där föräldrar satt upp lappar i bostadsområden för att varna för en inflyttat tidigare dömd pedofil.

Annons

— Man kanske kan tro att det är ett försvarligt skäl, att man vill skydda barnen men bestämmelsen om förtal är glasklar, man får inte lämna ut klandervärda uppgifter om någon, säger Sven-Erik Alhem.

Lagen kan skärpas

Lagstiftningen är också på väg att skärpas. Som det är nu, är det framförallt målsägande, alltså den uthängde, som ska väcka åtal men om den nya lagstiftningen går igenom, så kommer det att få allmän åtalsstatus - det innebär att åklagare blir skyldiga att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis.

Vad tänker du om att politiker sprider sådana här uppgifter?

— Politiker bör avhålla sig från att begå brott, det kan skada väljarnas förtroende för politikerna, säger Sven-Erik Alhem.

I det här fallet har de gjort det för att varna andra, kan det vara ett försvarligt skäl?

— Det är ett förståeligt argument men det håller inte. Då skulle man kunna lägga ut namn på alla dömda och var de bor, det skulle bli en privat justitia. Rättskipning ska göras av domstolar och inte av allmänheten. Däremot har man rätt att freda sig och kan även tipsa polisen rörande en dömd person, säger Sven-Erik Alhem.

De anger att de bara har delat detta bland sina vänner på Facebook, påverkar det på något sätt?

— Jag tror inte att det håller alls, det blir ändå spridning i en ganska stor krets. Hemma i bostaden är det fritt fram, där är yttrandefriheten extra långtgående men allting annat får man se upp med, säger Sven-Erik Alhem.