Det drar ihop sig för såväl partierna som väljarna. Vi från Socialdemokraterna i Tidaholm har redogjort för vad vi har lyckats att uppnå under den senaste mandatperioden, samt presenterat en rad olika förslag för hur vi vill öka tryggheten för kommunens invånare. Vi har granskats av oppositionen, media och av er kommuninvånare, vilket är centralt i en demokrati; att ställa ansvarig till svars, och att kunna få ställa raka frågor om hur respektive parti avser att komma tillrätta med olika samhällsproblem, är viktiga delar för att skapa tillit mellan medborgaren och de folkvalda.

Efter att ha läst Sverigedemokraternas svar i VB:s utfrågning blir vi därför lite undrande vid avsaknaden av tydlighet och svar: vad vill egentligen SD med Tidaholm? Frågan kan tyckas märklig att ställa från ett annat parti, men svaret bör vara oerhört angeläget att komma allmänheten till del. Givet rådande opinionsläge så talar mycket för att SD kommer gå fram i valet. En fråga som nära kopplas till SD:s framgångar är migrationspolitiken, men eftersom vi diskuterar kommunpolitik så lämnar vi för tillfället den frågan därhän.

SD blev i valet 2014 tredje största parti i fullmäktige med fyra mandat vilket man inte lyckades besätta särskilt väl. Resultatet idag är två tomma stolar och två platser som innehas av politiska ”vildar”. Risken finns att den nationella trenden kan ge en lokal avspegling och t o m innebära att de blir näst största parti efter valet den 9 september. Är det då inte rimligt att väljarna får raka besked från SDs företrädare vad som skiljer deras politik från övriga partier i Tidaholm?

Annons

I samma artikel nämns det att det behövs mer industrimark, ökad tillgänglighet av barnomsorg, elever med godkända betyg, bostadsbyggande m.m. Glädjande nog kan vi meddela att allt detta är områden som kommunen framgångsrikt redan jobbar med, och vad i SD:s förslag som skulle skilja sig från nuvarande arbete framgår inte. Det nämns även ökad polisiär närvaro, vilket är en uppfattning vi förvisso delar men som inte ligger inom kommunens ansvarsområde utan är en statlig angelägenhet. Mest tydligt i presentationen av SD:s lokala politik är att de vill sänka skatten. Detta tydliggör än en gång att SD är ett högerparti som förordar sänkt skatt framför satsningar på välfärden.

Följdfrågan torde därför bli: vad vill SD skära ned på inom den kommunala välfärden? Är det mindre pengar till våra skolor? Äldreomsorg? Minskat stöd till våra idrottsföreningar? Skattesänkningar samtidigt som de vill satsa exempelvis på förskoleverksamhet på landsbygden är högst obegripligt.

Inte heller kan SD räkna med några statliga stöd, då de i sin nationella politik både vill minska kommunbidraget samt avveckla det kommunala utjämningssystemet. Detta skulle vara förödande för en landsbygdskommun som Tidaholm. Vi vet inte hur de får ekonomin att gå ihop, och tror knappt SD vet det själva. Därför är det högst relevant att väljarna får svar.

Fullmäktige är inte en liten bygdeförening där handkassan går åt till att köpa kaffe och småkakor, utan är trots allt det högst beslutandeorganet i Tidaholm mellan de allmänna valen. Inför ett sådant valförtjänar väljarna lite mer tydlighet vad partierna vill.

Erik Ezelius, ordförande för socialdemokraterna i Tidaholm

Anna–Karin Skatt (S), kommunalråd