Den 19 oktober var Tidaholms museums Per Wahlström och Elisabet Östh samt arkeolog Martin Toresson ute i strålande höstväder, i trakterna kring Varv och kollade upp lite tips och ledtrådar som kommit till Tidaholms museums kännedom angående Gestilrenprojektet.

– Med oss hade vi Alf Bergman och Håkan Andersson som delgav oss flera nya uppgifter och ledtrådar som vi nu arbetar vidare med. Vi fick bland annat veta att en man från Varvs socken vid namn Assar Dahlström, som arbetade som vägarbetare när vägen vid Gestilren underhölls på 1920-talet, sett massgraven, informerar museisamordnaren Elisabet Östh.

Alf Bergman informerade om att han själv hört Assar Dahlström berätta om detta. Även Assars bror Erik Dahlström som också arbetade som vägarbetare vid Gestilren såg något som liknade en massgrav, när vägen gjordes i ordning, enligt Alf Bergman.

– Vi arbetar vidare med informationen vi fått och följer upp nya ledtrådar…

Rent ekonomiskt har Gestilrenprojektet hittills genererat 3 500 kronor totalt.

– Det tackar vi för. 2 000 kronor av dessa 3 500 kronor är donerade av Cecilia Carlsson till Jan Nilssons minne.

Inte alls så långt från Varvsberget ligger det aktuella området.
Foto: Tidaholms museum