När alla budgetförslag presenterats blev det möjligt för fullmäktigeledamöterna att göra inlägg, först ut var kommunalråd Ulrika Johansson (C).

– Precis som Katarina sa så befinner vi oss i tuffare tider med åldrande befolkning och fler barn. Det är en utmaning och för att få in fler människor i arbetsför ålder krävs insatser. Skövde kommun måste attrahera nya medarbetare och vara en bra arbetsgivare.

Marianne Gustafson (KD) pekade på att Alliansens strategi hela tiden varit att satsa framåt för att klara framtida utmaningar, såsom en lågkonjunktur.

Maria Hjärtqvist (S) påtalade att kulturen har en viktig roll.

– Det är viktigt att barn och unga får tillgång till kulturupplevelser och möjlighet att uppleva kultur. Kön till Musikskolan måste kortas. Vi måste ha mötesplatser för unga i hela kommunen, öka bemanningen och öppettiderna på fritidsgårdarna.

Katarina Jonsson (M) höll med Maria Hjärtqvist.

– Men vi kan ha olika vägar dit fram. Ökad samverkan med ideella sektorn är en väg för att hitta nya kreativa lösningar för att nå en vinn, vinn-effekt. I min värld måste inte Musikskolan vara kommunal, säger Katarina Jonsson (M).

Hon syftade på Musikraketen som har som syfte att låta alla som vill spela ett instrument. I och med Musikraketen får alla i kö komma in i väntan på en plats i Musikskolan.

– Det initiativet tycker jag faktiskt att Katarina Jonsson ska ha en eloge för, säger Claes Beckman (M).

Annons

Sverigedemokraternas Tobias Andersson slog ner på MP:s budgetförslag som han anser är allt för kortfattad och därför oseriös.

– Satsningar på 40 miljoner motiveras med 20 ord.

Petter Fahlström (L) drog en liknelse med något som ishockeylegendaren Wayne Gretsky lär ha sagt.

– Du missar hundra procent av skotten du inte skjuter.

Förutom skolan debatterades vård och omsorg och undersköterskors ställning och ifall det finns för lite heltidstjänster inom omsorgen.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlberg förklarade att man redan håller på att se över hur man kan få till fler heltidstjänster.

Servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman (M) talade om skolmat, ventilation och arbetsmiljö och hur det speglar resultaten.

Röd-gröna skattehöjningar såg han inte som någon bra lösning inför en kommande lågkonjunktur.

Robert Ciabatti (S) menade att Alliansen slår sig för bröstet över de bostäder som byggts i Skövde.

– Skövde har byggt 203 bostäder om året under fyra år. Det räcker inte. 12 000 pendlar in till Skövde dagligen, om utbudet var större skulle kanske fler kommunala chefer välja att bosätta sig här, säger Ciabatti.

Han ansåg också att fler bostäder borde byggas utanför tätorten.