Vi fick ett positivt besked då regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson deklarerade att regionen ska högprioritera Västra stambanan.

Annons

Detta är mycket viktigt och intressant eftersom regionens engagemang är avgörande för om denna nödvändiga satsning skall bli verklighet.

Nu måste alla goda krafter samlas för att ta igen den tid som förlorats.

Västrastambanegruppen, Regionen och Skaraborgs Kommunalförbund bör omedelbart föra fram kravet på ett nytt dubbelspår Alingsås – Göteborg.

Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med de största kommunikationsproblemen vi har i Västsverige just nu. Det handlar om godstransporter som blir försenade och aktörer väljer lastbil istället för det mer miljövänliga tåget. Med ytterligare ett dubbelspår kan man snabbt och smidigt få såväl gods ut ifrån som in till Göteborgs hamn, Sveriges viktigaste export- och importhamn. Godstransporterna är omfattande på Västra stambanan och har en stor utvecklingspotential.

Det handlar om alla de som pendlar såväl till Göteborg som Stockholm och måste kunna lita på tåget. Västra stambanan är den bana som binder samman Sveriges två största städer och en rad andra knytpunkter däremellan.

Vi välkomnar Johnny Magnusson och Regionen ombord på framtidståget.

Patrik Björck

Distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg