– Det betyder oerhört mycket för Tukums att hålla kontakten med Tidaholm vid liv. Vi är ett föredöme för dem, och då gäller det att anstränga sig och vara ödmjuka tillbaka.

De flesta tidaholmare har troligen på något sätt hört talas om Tukums tidigare. Den lettiska kommunen är vänort med Tidaholm sedan 1990-talet, om än att fokus då var mer att hjälpa letterna som under decennier levt under sovjetiskt förtryck. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Lettland är medlem i EU sedan 2004 och välståndet har ökat, även om i jämförelse med Sverige så är skillnaderna stora. Eftersatthet råder på många håll i samhället och fattigdomen tar sig fortfarande till uttryck, framförallt på landsbygden.

Sommarfestival

Det hindrar dock inte Tukums att årligen anordna en sommarfestival för sina invånare, där Tidaholm i år representerades av fullmäktiges ordförande Erik Ezelius och hans hustru Sofia. Det blir påtagligt vid dessa tillfällen att generositet, givmildhet och samarbete är viktiga värden för letterna. Överlag vilar en gemytlig stämning över festivalen och det märks att hela samhället ställer upp. Festivalen, som varar under en helg med kulmen på lördagen, bjuder på inslag såsom marknad, tivoli, konserter och uppträde, men når höjdpunkten genom en parad som går genom staden. Tidaholm, som den äldsta vänorten, förärades med att gå som nummer två i paraden, direkt bakom borgmästaren Eriks Lukmans.

Annons

Letterna har namngivit en gata efter Tidaholm.
Foto: Privat

Positiv framtidstro

Om det är något som genomsyrar andan hos letterna i vänorten så är det framtidstro och en i grunden positiv syn på EU och Europasamarbetet.

- Förr var bilden av vårt samarbete mer enkelriktat, att det var vi från Tidaholm som skulle hjälpa letterna efter sovjettiden. Nu är verkligheten en annan. Letterna ligger i framkant och ser möjligheterna i Europasamarbetet på ett annat sätt. Här kan vi verkligen lära oss av dem.

Förutom Tidaholm så har Tukums vänortssamarbeten med kommuner i Litauen, Vitryssland, Ukraina, Ryssland, Georgien, Polen, Tyskland och Frankrike. Under festivalen närvarade flera delegationer med ungdomar från de andra vänorterna som deltog i olika kulturarrangemang.

- De är duktiga på att hitta former för samarbeten, framförallt att via projekt och samarbeten som ger ungdomar möjlighet att knyta kontakter och lära sig mer om varandra. Här ligger vi i Tidaholm också i framkant, bl a genom Kulturskolans utbyte med vänorten.

Sverige ett föredöme

Trots att Lettland har utvecklats till ett rikare och mer utvecklat EU-land än då Tidaholm och Tukums blev vänorter, så är de väldigt måna om att påminna om samarbetets betydelse. För dem kommer Sverige alltid att vara ett föredöme, och tacksamheten över att Tidaholm fanns där när hjälpen behövdes är obeskrivlig.

- Med tanke på den oro som finns i omvärlden, då i synnerhet med tanke på Rysslands agerande, så är de väldigt måna om att hålla fast vid de västliga kontakter de har. Vi ska inte underskatta Tidaholms betydelse för Tukums, avslutar Erik.