Fem nya förtroendevalda tackade ja till ett uppdrag i fullmäktige för att kunna representera SDs övertygelser och åsikter i lokalpolitiken. Men redan nu i början av mandatperioden har två av fem ledamöter lämnat sina platser och blivit så kallade politiska vildar. Det betyder att de inte längre tillhör partiet och därmed inte behöver ta hänsyn till SDs valprogram eller åsikter i olika frågor. De tappar också insyn och inflytande i partiets arbete. Jag undrar vad de 1035 tidaholmare som har lagt sina röster på SDs kandidater tycker om det?

Jag konstaterar att det aldrig har funnits så många politiska vildar i landets kommuner som idag. Majoriteten från SD! Vad betyder och innebär ett förtroendeuppdrag för SDs kandidater egentligen? Det sker i stort sett inte någon granskning överhuvudtaget av SD varken i media eller i andra forum. Detta tycker jag är olyckligt. Medborgarna förtjänar att få veta hur undermåligt SDs ledamöter sköter sina uppdrag och att de inte kan leverera politiska lösningar.

Zelal-Sara Yesildeniz (S)