Anmälan till Arbetsmiljöverket gäller ett krav som Vårdförbundet fört fram om att det ska tas fram skriftliga prioriteringslistor. Dessa listor ska ange vad sjuksköterskor ska prioritera när tiden inte räcker till att göra allt.

Eftersom Vårdförbundet inte tycker att man fått gehör för detta krav har man vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Arbetet med prioriteringslistan påbörjades i slutet av förra året, då Vårdförbundet väckte frågan i en extra arbetsmiljökommitté. Ett förslag till lista togs också fram av chefssjuksköterska och chefsläkare, men när dessa slutade under våren och inget hände valde Vårdförbundet att göra en arbetsmiljöframställan till sjukhuset.

I slutet av april hade Vårdförbundet ett lovande möte med företrädare för arbetsgivaren kring kravet på prioriteringslistor.

– Det var inga problem. Vi var överens. Men vid ett senare möte i maj presenterade andra representanter för arbetsgivaren det på ett helt annat sätt. Vi kände inte igen detta, säger Kerstin Forsberg Angshed.

Relaterat: Program ska få sjuksköterskor att återvända

Nu fanns det ingen samsyn längre om att det skulle finnas skriftliga prioriteringslistor. Istället fokuserades på sjuksköterskors ansvar utifrån sin legitimation.

– Vi är väldigt väl medvetna om ansvarsbiten i vår legitimation, säger Kerstin Forsberg Angshed.

Men detta utgör inte den hjälp med prioriteringar som man efterfrågade, menar Kerstin Forsberg Angshed.

Annons

Relaterat: Duell om vårdköer på Skaraborgs sjukhus

Kravet på prioriteringslistor gäller hela Skaraborgs sjukhus, men tanken var att börja med dygnet-runtvård där behovet är som störst, och senare lägga till mottagningar.

Kerstin Forsberg Angshed påpekar också att det på nio punkter i riskanalysen som sjukhuset gjort inför sommaren nämns att upprätta prioriteringslistor som åtgärdsförslag.

– Vi upplever att vi har serverat detta på ett silverfat. Det hade bara behövt göras smärre justeringar, säger Kerstin Forsberg Angshed.

Relaterat: Sjukhusen har svårt att hålla budget

I de förslag till prioriteringslistor som tagits fram delas arbetsuppgifter upp i fyra kategorier: Nödvändigt, angeläget, önskvärt samt uppgifter som kan göras av annan eller senare.

Till nödvändiga uppgifter hör akut omhändertagande av patienter, läkemedelshantering, övervaka patienters vätske- och nutritionsstatus, med mera. Angeläget är bland annat att samtala med och informera patienter och närstående.

Relaterat: Extrastäd dras in vid förlossning

Att delta på möten eller utbildning anges som önskvärt. Saker som kan göras senare eller av annan är att städa, bädda sängar och administrativa arbetsuppgifter som inte berör patienter.

Sommaren är en period då prioriteringslistor hade varit särskilt värdefullt, enligt Kerstin Forsberg Angshed, då det är mycket svårare för en ny vikarie att prioritera.

– Efter tre veckors upplärning står en sjuksköterska där ensam och ska göra prioriteringar. Det är chefen som har ansvar, men chefen är inte där på nätter och helger, säger hon.