På ett extra styrelsemöte för Skaraborgs sjukhus har föreslagna åtgärder kring vårdplatssituationen godkänts av styrelsen. En bakgrund är omfattande problem på Ortopeden, där ett stort antal sjuksköterskor har slutat, vilket gör att man inte kan hålla vårdplatser öppna. Detta har inneburit att ett 30-tal operationer skjutits på framtiden.

En åtgärd är att göra om 18 medicinska vårdplatser på sjukhuset i Falköping till ortopediska med inriktning för äldre. Tanken är att ha 18 vårdplatser i Skövde, 16 i Lidköping och 18 i Skövde inom ortopedin.

– Falköping har mycket av den kompetensen för att kunna ta emot dessa patienter, säger Ulla-Britt Hagström (L), styrelsens ordförande.

Får patienter transporteras till Falköping efter ingrepp i Skövde?

– Ja, det kan bli fråga om transporter. Men detta handlar mer om äldre patienter som får ligga inne länge. Ofta efter en ortopedisk operation går man ut väldigt snart, säger Ulla-Britt Hagström.

Vårdförbundet har kritiserat att riskerna med förändringen inte är tillräckligt analyserade.

– Man har jobbat intensivt med detta hela sommaren och har ett bra underlag, menar Ulla-Britt Hagström.

Från Vårdförbundet har också påpekats att det inte finns resurser i Falköping för dygnet runt-vård, som narkosläkare mer än dagtid.

– När man gör den här typen av omstrukturering förväntar jag mig att man ser till att de resurser som behövs finns tillgängliga, säger Ulla-Britt Hagström.

Annons

Prognoser har visat på ett ekonomiskt underskott för Skaraborgs sjukhus på över 100 miljoner kronor i år. En bärande del i åtgärdsplanen är att minska kostnaden för hyrpersonal. Men nu är kostnaden för hyrpersonal hittills i år uppe i 58 miljoner kronor.

Kan Skaraborgs sjukhus nå ett nollresultat i år?

– Det blir svårt. Vi har ju långsiktiga åtgärder och en del ger inte helårseffekt i år, säger Ulla-Britt Hagström.

På styrelsemötet redovisades också en översyn över löneläget och enligt Ulla-Britt Hagström har nu lönerna på Skaraborgs sjukhus kommit i nivå med regionens övriga sjukhus.

Bristen på vårdplatser på Skaraborgs sjukhus

Pressmeddelande från Skaraborgs sjukhus efter styrelsemötet: ”Skaraborgs Sjukhus befinner ..

Bristen på vårdplatser på Skaraborgs sjukhus

Pressmeddelande från Skaraborgs sjukhus efter styrelsemötet: ”Skaraborgs Sjukhus befinner sig sedan början av sommaren i ett ansträngt läge på grund av brist på vårdplatser. Förklaringen är att det i dagsläget inte finns tillräckligt med sjuksköterskor för att hålla fler vårdplatser öppna. Flera olika åtgärder sätts in för att förbättra situationen för såväl medarbetare som patienter.

–Läget är allvarligt och vi arbetar intensivt för att lösa situationen, men naturligtvis ska ingen tveka att vända sig till Skaraborgs Sjukhus för att få vård, säger Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus.

Akuta tillstånd och cancersjukdomar som kräver omedelbar operation utförs som vanligt vid Skaraborgs Sjukhus, liksom dagkirurgi. Däremot har genomförandet av planerade icke akuta operationer inom ortopedi som kräver inneliggande vård minskats kraftigt och Skaraborgs Sjukhus arbetar med att hitta annan utförare både inom och utanför Västra Götalandsregionen.

Eftersom Skaraborgs Sjukhus bedriver inneliggande vård på tre orter kan opererade patienter hamna på vårdavdelning i Skövde, Lidköping eller Falköping. Inneliggande patienter informeras också om att det under vårdtiden kan bli aktuellt att byta från en avdelning till en annan på grund av den aktuella situationen.

Bland de åtgärder som nu sätts i verket kan nämnas en total översyn av vårdplatser för hela Skaraborgs Sjukhus, uppgiftsväxling, olika typer av arbetstidsmodeller för medarbetarna och utveckling av vårdprocesser/patientflöden för att minska behov av omflyttning och utlokalisering. ”