Den senaste tiden har flera fall med katter som smittats av salmonella rapporterats till länsstyrelsen. Smittan är anmälningspliktig. Fall har rapporterats i Hjo, Falköping, Vara och Timmersdala.

Karin Lundborg kan inte säga om det har skett en ökning av antalet fall om man ser över en längre tid. Däremot säger hon att det finns en tendens att antalet fall ökar under senvintern.

— För småfåglarna kan vintern vara tuff och nu så här på sluttampen blir de nedsatta och ett lättfångat byte för katter.

Fåglar är smittbärare och när den slukats av katten, ja då kan också katten drabbas.

Hur märker man om katten drabbats? Den kräks och får diarré.

Katten behöver undersökas av veterinär som bekräftar smittan genom ett prov.

— I de flesta fall brukar man inte behöva behandla med antibiotika, vi ska ju vara försiktiga med det för att undvika resistens, så det räcker i regel med stödbehandling, säger Karin Lundborg.

Katten kan föra över smittan till människa.

— God hygien är A och O för att undvika at bli smittad och att sprida smittan vidare.