Det handlar om kringresande personer som erbjuder sina tjänster och det kan handla om knivar eller borrar.

– De erbjuder sina tjänster och visar vad de kan utföra. Det handlar om ganska god kvalitet och de erbjuder ett ganska förmånligt pris, konstaterar Oscar Svantesson.

Men när de kommer tillbaka efter att arbetet är utfört vill de ha betydligt mer betalt.

– Inte sällan har det uppstått diskussioner och de här personerna kan bli ganska otrevliga och påstridiga, menar Svantesson.

När personer på en viss ort får klart för sig att man inte ska göra affärer med dem, så drar de ofta vidare till nästa och så fortsätter det.

Männen är nu anmälda för olaga hot och bedrägeri.