Tidaholm

Vattenfall ger replik på Hökensås Vinds debattartikel.
Foto: Arkivbild

Vattenfall planerar att bygga Velinga vindkraftspark utifrån lagakraftvunnet tillstånd. Att det finns frågor och oro inför denna byggnation har vi stor förståelse och respekt för. Vi tar alltid närboendes oro på allvar genom att lyssna på, föra dialog med och bjuda in intressenter till möten om ämnen som berör projektet.

För att undersöka önskemål och möjligheter för nyttjandet av Kilåsavägen bjöd Vattenfall den 25 februari in styrelsen för berörd vägsamfällighet, samt de direkt närboende, till ett enskilt möte. Syftet med mötet med var att inleda en diskussion samt lyssna av och ta in åsikter med dem som kan komma att bli direkt berörda av åtgärderna kring den föreslagna anslutningsvägen. Detta möte var således inte ett öppet möte för allmänheten. Vattenfall kommer framöver ha fler enskilda möten med dem som är särskilt berörda av olika specifika frågor.

Självklart både välkomnar vi och har planerat för öppna möten kring frågor som berör den planerade vindkraftsparken i Velinga, såsom exempelvis transport och byggnation, där närboende, allmänhet och andra intressenter kommer att bjudas in att delta.

Vi tror på en öppen debatt, en debatt som är baserad på fakta och statistik. Hökensås vind skriver i sin artikel att det kommer bli 16 000 – 20 000 tunga transporter under 1-1,5 års tid då vindkraftsparken i Velinga byggs. Enligt våra uppskattade beräkningar, som redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen, skulle det snarare bli cirka 6000 transporter. Under den pågående detaljplaneringen fortsätter vi att utreda alternativ med syfte att ytterligare minska det totala transportbehovet och välja de lämpligaste transportrutterna för minsta möjliga påverkan på människor och miljö.

Annons

Paul Hines

Vattenfall

Projektledare Velinga