En vattenläcka har uppstått på huvudledningen som förser Gälleberg med dricksvatten och till det området anslutna enskilda avtal och samfälligheter. Arbetet beräknas enligt kommunens uppgifter pågå fram till lunchtid på fredag

När reparationerna pågår blir det flera kortare avstängningar av vattentillförseln. Däremellan kommer fastigheterna att uppleva tryckfall men ha tillgång till dricksvatten. Hushållen uppmanas att tappa upp vatten för dagsbehovet.

Direktiven är också att öppna kranar försiktigt eftersom det kan förekomma luft i ledningarna under arbetet när vattnet släpps på och stängs av. Om vattnet är missfärgat, spola då tills vattnet klarnar. Man ska vänta med att starta tvätt- eller diskmaskin under pågående reparationer.

Reservationer görs för att arbetet kan ta en längre tid än planerat.

Om det visar sig att arbetet kommer att kräva en längre avstängning, kommer vi att placera ut en dricksvattentank vid återvinningsstationen i Gälleberg”, rapporteras det på kommunens hemsida.