Återställning och asfaltering pågår efter en tidigare vattenläcka vid Falköpingsrondellen, väg 193, Södra Ringvägen/Västra Drottningvägen. Beläggningsarbetet innebär att all trafik kommer att ledas om till alternativa in- och utfartsvägar till Tidaholm. Bilisterna uppmanas att följa hänvisningsskyltar.

Vattenläckan är reparerad och alla abonnenter har vattenleveransen återställd.

"Vi kommer att öppna upp för all trafik på fredag 3 maj kl 8:00", meddelar Tidaholms kommun.