De flesta dagstidningar har en lång rad år bakom sig där antalet betalande läsare blivit färre.

Västgöta-Bladet hör alltså till undantagen. Senaste året har antalet betalande kunder ökat, i slutet av juni 2018 har fler betalande kunder än i slutet av juni 2017.

En förklaring är givetvis att tidningen i juni 2017 införde Premiumtjänster då delar av Västgöta-Bladets digitala tjänster blev exklusiva för tidningens abonnenter.

– Läsarna har visat stor förståelse för att lokaljournalistik kostar. Det är sällan vi möts av negativa reaktioner, mer än av ett fåtal personer som tycker "gratis är gott", säger Västgöta-Bladets Claes Rydholm.

Totalt för den tidningsgrupp där Västgöta-Bladet ingår i samarbete med Skaraborgs läns tidning och Falköpings Tidning, har antalet abonnenter ökat med en procent.

Papperstidningen har förvisso fortsatt att minska men E-tidningsabonnenterna har ökat med 300 procent.

Ett trendbrott, konstaterar Hall Medias redaktionschef Herman Nikolic.

– Jag tror först och främst att många fler blivit medvetna om att bra journalistik – inte minst lokaljournalistik – är viktigt för den enskilde medborgaren. Inte minst som desinformation och ryktesspridning har stärkts som samhällsfenomen. De lokala dagstidningarna står för en faktakoll och en kvalitetssäkring.

– Den andra anledningen är enligt min mening att lokala mediehus blivit bättre på att möta upp kunderna med mer skräddarsydda abonnemangsformer. Papperstidning, e-tidning och nu även helt digitala abonnemang. Utvecklingen av nya abonnemangsformer och tjänster till läsarna kommer att fortsätta och läsarna kommer att få bättre och bättre upplevelser av oss framöver..

Annons