Många fastboende har flyttat hit för den tysta omgivningen och förvånansvärt många utlänningar har köpt fritidshus som de också hyr ut när de ej nyttjar det själva. Och många har uppskattat naturen och tystnaden till den grad att de flyttat hit permanent. ”Bästa stället på jorden” är en stående kommentar. Det har gett lokala hantverkare och entreprenörer inkomster då många rustar upp.

Om vindkraftparken etableras kommer mycket få investera i sitt boende då huvudskälen till förvärvet av fastigheten ej längre existerar. Många kommer inte ha råd att flytta då huspriserna minskar kraftigt. Ingen kommer att flytta hit för att de vill bo nära en vindkraftspark med medföljande bergtäkter och förstörd flora och fauna.

Buller! Är det max 40 dB ekv? Vilket kan vara 50-60 dB momentant? Det finns nu en mängd vindkraftsparker i Sverige men underligt nog mycket få studier av hur det blev med ljudet? Varför? Det är bara att gå ut och mäta. De jag har träffat boende t.ex i Gate säger att deras liv är förstört. Ingen lyssnar, ingen mäter, ja det är väl så att vanligt folk inte har råd att anlita konsulter. Ni anger själva en referens (ref 9) i Kap.6 i tidigare MKB:n där ni antyder ”inga problem” men dessa referensers slutsats är att de som bor i samhällen störs mindre och de på landsbygden störs mer.

Kraftigt störande är väl till exempel när ett ej naturligt ljud är 3 dB högre än bakgrundsljudet? Eller anser Vattenfall att det inte är störande? Det förklarar varför ni inte mäter bakgrundsljudet innan ni ansöker. Här på Hökensås där vi bor är bakgrundsljudet även dagtid 15 till 25 dB. Jo man hör fåglarna här! Så anser Vattenfall att 40 dB inte är störande när bakgrundsljudet är 20 dB? Det är en stor efterfrågan på tysta områden fria från ej naturliga ljud enligt EEA Report No 14/2016 som också uppmanar myndigheter att aktivt bevara dessa områden för framtiden.

Annons

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen framhäver betydelsen av sådana områden och som också rönt intresse från Folkhälsomyndigheten på senare tid också sjukvården. Hökensås ligger långt från stora vägar, järnvägar och flygstråk därav tystnaden som med nationella mått är mycket låg. Låt det förbli så. Utvecklingen inom många områden går snabbt och det gäller också solel, bioenergi och energilagring. Detta gäller också vindkraften men där går det mot högre verk, nu 250 m och större generatorer där nu siktar på 7-8 MW verk och påverkar omgivningen mer.

Nu ökar bullret också där 40 dB har blivit en norm även i tysta områden. Få människor kommer att köpa hus nära en vindkraftpark på landsbygden. Enda skälet kan vara att det kommer att vara billigt då köparna blir få. Resultatet blir att turisterna försvinner och sommarboendes och fastboendes fastigheter kommer gradvis att förfalla under vindkraftparkens livstid cirka 20-25 år.

Turistnäringen bidrar redan nu till vår handel och inkomster och har storpotential. Närliggande kommuner har gått ihop för att utveckla besöksnäringen – vindkraftsparken passar inte in i den bilden.

Vi yrkar på avslag!

Denise och Lennart Ström

boende i området