Svårt att få lärare? Finns det intresse att få lärare?

När det finns sökande till tjänster så vill det ju också till att någon tar tag i och fångar upp de sökande i tid. Eller väljer man att hellre vänta så det blir ”för sent”, och de sökande fått jobb på annat håll, så man istället kan lägga ner/dra in på skolan som tydligen redan planerats?

Var ligger problemet? Är det någon som inte sköter sitt jobb ordentligt? (Varför säger lärare upp sig fast de egentligen trivs?)

Det låter så bra att det ska vara en levande landsbygd, på vilket sätt, hur och för vilka? Verkar mest vara tomma ord!

Hur tänker ni? Vi boende på landsbygden har tydligen ingen talan.

Visa nu att ni har viljan att lösa problemet med att tillsätta de lärare som saknas i Fröjered (och att ni löser problemet med varför lärare slutar.)

I översiktsplanen står det: ”Kommunen ska sträva efter att behålla den service som finns i orterna”. Är skolan borttagen från denna service?

Visa nu att ni verkligen står upp för att ni vill ha en levande landsbygd och där ni är måna även om oss som vill bo utanför tätorten.

Styrelsens i Fröjereds samhällsförening