Är det du som kommer hjälpa över 230 000 föreningar i Sverige att på ett enklare sätt kunna ansöka om EU-medel för att rusta upp förenings- och samlingslokaler, bygga nya och utveckla befintliga idrottsanläggningar, stärka natur- och kulturarv i mindre bygder...

Vi skulle önska det, att det är DU.

Annons

Från föreningslivet får vi uppgivna och frustrerade signaler om avslag på ansökan efter ansökan. Byråkratin är så svår att konsulter måste avlönas för att hjälpa till med att få ihop en ansökan om medel ur EU's Landsbygdsprogram, utan någon garanti för att den blir beviljad.

Från Länsstyrelsen i Västra Götalands län får vi skrämmande siffror när det gäller de ansökningar som hittills kommit in under programperioden (2014-2020). När det gäller stöd för Idrott- och Fritidsanläggningar finns det 50 inkomna ansökningar varav 5 fått bifall och 42 fått avslag, läget är inte mycket bättre när det gäller stöd till Natur- och Kulturmiljöer av 31 inkomna ansökningar har 5 fått bifall och 18 fått avslag.

De främsta anledningarna till avslag är att ansökningarna saknar offentlig medfinansiering (krav på 25 %), att ansökan är ofullständig eller att det projekt man söker medel för ej innehåller stödberättigade insatser. Under de första två åren (2014-2015) saknades information om kravet på offentlig medfinansiering i instruktionerna för ansökan, lägg därtill en handläggningstid på minst ett år och man inser att uppgivenheten är ett faktum. Man startar inte om den här processen en gång till ...

Mer än halva programperioden har passerat och drygt en tiondel av medlen i Västra Götalands län (95 miljoner) har hittills kommit landsbygden till gagn. Om dessa medel inte blir utnyttjade går de tillbaka till Bryssel och budgeten för nästa programperiod riskerar att bli betydligt mindre. Landsbygdsutvecklingen och föreningslivet är i behov av varje avsatt öre, men när byråkrati och otydlighet sätter stopp måste det vara ett systemfel någonstans, och DU som politiker måste hjälpa till att ändra på detta.

Hela Sverige ska leva, Skaraborg.

Charlotta Haskovec verksamhetsledare