Vilken är den viktigaste frågan nästa mandatperiod och i framtiden?

– Svaret på både de frågorna skulle jag säga är miljö- och klimatfrågorna. Vi kan inte längre prata om att klimatförändringarna är något som våra barn kommer att uppleva utan nu ser vi konsekvenserna av begynnande klimatförändringar här och nu. Miljöpartiet har i regering börjat en väg mot att ställa om samhället och det måste vi fortsätta med efter valet och de kommande tio åren.

Vilken viktig fråga har hamnat i skymundan?

– Hur vi ska hantera klimatförändringarna och miljöpolitiken här på landsbygden. Det är svårt att vara miljövänlig på landsbygden när sopsorteringen är långt bort, bussar inte går och tågen inte kommer i tid. Vi kan inte fortsätta ha krav på att vi på landsbygden ska ställa våra bilar och åka kollektivt när det inte finns några bussar. Även vi på landet måste få ta del av de investeringar som nu görs.

Vad borde riksdagen ägna sig mindre åt?

– Bråka med varandra. Så fort man ger sig in på den nationella arenan blir det som att man glömmer att man kan vara överens över partigränserna och man fokuserar på det man inte är överens om. När vi fokuserar mer på att bråka än att lösa problem då tror jag att det är något fundamentalt som har gått fel.

Annons

Vad är den viktigaste frågan för Skaraborg?

– Att säkra möjligheterna att kunna bo här framöver. Vi ser att jobben flyttar från våra mindre städer och här har Miljöpartiet och jag ett par reformförslag som jag tror kommer underlätta. Vi har lagt ett förslag om att sänka inkomstskatten och arbetsgivaravgiften på landsbygden för att locka dit arbetskraft och få människor att stanna. Vi vill också skattebelägga det vi kallar det utländska fulköttet, kött som är fullpumpat av antibiotika och kommer från djur som inte mår bra. Då gör vi det svenska köttet konkurrenskraftigt mot det utländska köttet. Det kommer ge en ökad produktion och fler arbetstillfällen och med sänkt arbetsgivaravgift och sänkt skatt kan vi kanske börja komma någonstans med att få fler invånare och fler jobb tillbaka till landsbygden.

Martin Solberg, 25, från Falköping är etta på Miljöpartiets Skaraborgslista.
Foto: Emil Dahlin

Vad kan väljarna förvänta sig av dig om du får en plats i riksdagen?

– De frågor jag prioriterar är att ta miljö- och klimatpolitiken - som är väldigt bra i Sverige - och flytta den hem hit. Vi måste också få ta del av stödet till vindkraft, solceller, laddstolpar och biogasanläggningar. Det finns en efterfråga - folk vill göra det här, folk bryr sig om klimatet. Men det når inte hela vägen ut och det är något jag vill vara en garant för. Att när vi klubbar en ny bra klimatpolitik eller klimatreform så ska den också tas ut på landsbygden.

Vilka andra partier kan du tänka dig samarbete med i riksdag och regering?

– Min utgångspunkt är att jag inte utesluter något parti som nu finns i riksdagen för samarbete förutom Sverigedemokraterna.

Vilka utmaningar har just ditt parti?

– Vi har, ett ganska bra tag, haft svikande opinionssiffror. Vi har presterat, tycker jag, väldigt bra i regering. Vi har dubblerat miljöbudgeten, vi har ökat klimatsatsningarna, infört miljöskatter på sådant som är dåligt och sänkt kostnaderna på sådant vi tycker är bra för miljön. Men det här har vi inte lyckats kommunicera till väljarna. Vi har flera utmaningar, men jag tror att vi kan ta oss över det. Jag tror absolut att vi kommer fortsätta verka i riksdagen och jag hoppas att vi kan fortsätta verka i regering.

Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta part..

Svar från riksdagskandidaterna

Inför valet 2018 har vi mött skaraborgska riksdagskandidater som representerar de åtta partier som har platser i Sveriges riksdag idag. Personerna står på plats ett eller två på de olika partiernas Skaraborgslistor, det vill säga valsedlarna från valkretsen Västra Götalands läns östra. Följande politiker presenteras i serien: Patrik Björck (S), Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD), Jacqueline Tjällman (L), Martin Solberg (MP), Anders G Johansson (M), Josef Fransson (SD), Jessica Thunander (V).

Alla har fått svara på samma frågor samt presentera sig själv och sin hjärtefråga i ett filmklipp på nyhetssajten.

Martin Solberg

Ålder: 25

Bor: Falköping.

Sysselsättning: Är tjänstledig inför valet. Jobbar i ..

Martin Solberg

Ålder: 25

Bor: Falköping.

Sysselsättning: Är tjänstledig inför valet. Jobbar i vanliga fall som kommunikatör.

Det gör jag på fritiden: Jag tycker väldigt mycket om matlagning - gärna långkok på ett par timmar. Jag styrketränar ganska mycket och så gillar jag att vara social och umgås med vänner.

Därför blev jag politiskt engagerad: Jag har alltid varit miljöengagerad och jag tyckte att politiken var på väg åt fel håll. Jag sa till mig själv att någon borde göra något. Och varför kan inte någon vara jag?

Här kommer jag att vara på valvakan: I Skövde. Vi har en gemensam valvaka för Skaraborg.