Bakgrunden till att frågan nu tagits upp i tekniska utskottet är att kommunen vid ett flertal tillfällen blivit kontaktad av fastighetsägare och invånare som framfört synpunkter på parkeringssituationen i de centrala delarna av Mullsjö, framförallt utanför kommunhuset och längs med Strandvägen.

— Vi vet om att vi har ett problem med parkeringarna i kommunen där folk står på trottoarer och så vidare. Och jag kan ju se det med mina egna ögon också, säger Peter Karlsson.

Klagomålen som inkommit har bland annat handlat om att personer utan parkeringstillstånd utnyttjar parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade samt att många som parkerar bortser från reglerna kring maxtid på en eller två timmar.

Nu har Peter Karlsson fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa parkeringsvakter, något som tidigare inte funnits i kommunen.

— Det är en lång process, beslutet i frågan måste upp hela vägen till kommunstyrelsen för det är en lokal trafikföreskrift, säger Karlsson.

När kan det tänkas att parkeringsvakterna införs?

— Under 2018 blir det men jag vågar inte säga exakt när.