Den enskilt största satsningen i regeringens vårbudgetproposition, som man har tagit fram tillsammans med Vänsterpartiet, var en utökad satsning på poliser.

— Det är en otillräcklig satsning på polisen. Vi har tidigare föreslagit en mer långsiktig satsning och bland annat en ökning av grundlönen för en polis med ett par tusenlappar, säger riksdagsledamoten Cecilia Widegren.

Socialdemokraterna har nyligen presenterat ett mål om att öka antalet poliser med 10 000 fram till 2024. Moderaterna har tidigare fört fram ett långsiktigt mål om 5 000 fler poliser och detta mål kan komma att ses över.

— Vackra målformuleringar är en sak, men vi tillförde också 4 000 fler poliser under allliansregeringen, säger Cecilia Widegren.

Cecilia Widegren säger att hon också oroas över de dubbla signaler som hon menar att regeringens ekonomiska politik skickar ut.

— Skatterna höjs för vanliga löntagare. Då lönar det sig inte att jobba extra. Det behövs fler händer i vården och fler som gör oss tryggare. Totalt får en miljon människor höjd inkomstskatt, säger hon.

Enligt Cecilia Widegren får fyra av tio poliser i Skaraborg höjd skatt och lika stor andel av barnmorskorna. I vårpropositionen ingår också en satsning på förlossningsvården.

— Det är bra, men det är viktigt med en långsiktig strategi för att få fler barnmorskor. Då spelar det roll om man höjer skatten för barnmorskorna eller inte, säger Cecilia Widegren.

I den kommande budgeten i höst kommer Moderaterna att höja bidrag inom socialförsäkringssystemen i mindre utsträckning än regeringen, för att på så sätt få ekonomiskt utrymme, enligt Cecilia Widegren.

Inom ett par veckor kommer Moderaterna att lägga en motion i riksdagen som svar på regeringens vårproposition.