På seminariet presenterades en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket för att kartlägga hur myndigheter agerar för att undvika och ta sig ur olika typer av inlåsning vid utveckling och upphandling av IT.

- Det finns många exempel på upphandling av IT, som genomförs av små kommuner och stora myndigheter, som skapar inlåsning och begränsar konkurrensen som en konsekvens av att det ställs krav på användning av olika typer av IT-standarder, säger professor Björn Lundell, Högskolan i Skövde, som forskar på området.

Monica Green, socialdemokratiska riksdagsledamot från Skövde, var en av de som var med att arrangera seminariet.

Annons

- För oss är det viktigt att myndigheter ser till att det finns öppen standard när de gör sina IT-upphandlingar, säger hon, som är ansvarig för offentlig upphandling i Finansutskottet. IT-upphandling skapar tyvärr inlåsning och myndigheter och politiska beslutsfattare måste möjliggöra konkurrens och stimulera innovation.

Utgångspunkterna och utmaningarna handlar främst om olika programvaror, olika filformat och hur digitala handlingar ska kunna vara tillgängliga i mer än 30 år, långt efter det att datorn eller kameran har gått sönder.

- I utbildningsutskottet har vi nyligen behandlat forskningspropositionen, som också berör den digitala agendan för framtiden, säger en av arrangörerna, Fredrik Christensson (c).

På seminariet genomfördes också en utfrågning av; Mathias Lassinantti Jansson, Konkurrensverket, Daniel Melin, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet, Göran Westerlund, IT-chef, Alingsås kommun, med moderator Björn Lundell, bitr. professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde, som moderator.

Seminariet diskuterar resultat från en studie som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket, en analys av standarder som genomförts på uppdrag av Statens inköpscentral vid Kammarekollegiet, samt resultat från flera forskningsprojekt som, med finansiellt stöd från Vinnova, KK-stiftelsen och EU, genomförts av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan med flera partners.