På tisdagen hade 14 personer avlidit till följd av covid-19 vid Skaraborgs sjukhus. Detta enligt ett meddelande till media som sänds från sjukhuset på begäran. Sjukhuset meddelar denna uppgift två gånger i veckan och senaste gången innan var i fredags, då nio personer hade avlidit till följd av covid-19.

På Skaraborgs sjukhus fanns på tisdagen 21 personer inneliggande som vårdades för covid-19. Tio av dessa vårdades inom intensivvården.

I Västra Götalandsregionen fanns totalt 303 patienter inneliggande med positiv covid-19, varav 79 vårdades på intensivvårdsavdelning.