Historien utspelade sig sommaren 2013 utanför Karlsborg. En ung kvinna fick åka med på en motorcykel tillhörande en man i 45-årsåldern som ägde huset den unga kvinnan bodde i. Föraren, som också var ägare till motorcykeln, körde efter en stund av vägen och olyckan gav dem både skador med kraftig smärta.

Annons

Den unga kvinnan har begärt 50 000 i skadestånd av mannen då hon menar att han av oaktsamhet orsakat olyckan. Målsägaren hävdar att mannen redan innan färden luktade öl och att han under färden på den krokiga asfaltsvägen kört alldeles för fort. Eftersom hon blundade och är ovan vid att åka motorcykel kunde hon inte bedöma hur fort eller hur mannen körde. Eftersom hon kände sig rädd försökte hon påkalla mannens uppmärksamhet genom att rycka i hans jacka på högersidan, något som kommit att bli avgörande för domen.

Mannen hävdar nämligen att han inte körde fortare än tillåten hastighet och att den unga kvinnans försök att påkalla hans uppmärksamhet var det som gjorde att de körde av vägen. Någon öl hade han inte druckit innan turen hävdar han, och det faktum att blodprov efter olyckan visade att han hade 1,85 promille har han också en förklaring till. I motorcykelns ena sidväska förvarade han en flaska whiskey som han skulle ge till kvinnans far. Flaskan hamnade precis intill honom efter olyckan och för att lindra smärtan drack han upp hela whiskeyflaskan i väntan på ambulans. Rättsmedicinalverket hävdar att promillehalten är rimlig om han druckit en hel flaska whiskey efter olyckan, och eftersom endast ett blodprov tagits går det inte fastställa om mannen varit alkoholpåverkad under färden.

Eftersom den unga kvinnan inte kan uttala sig om hur fort mannen körde eller om han kört på ett oaktsamt vis samt att inga vittnen sett dem åka frias mannen från vållande till kroppsskada. Detta gör även att kvinnans yrkande om skadestånd ogillas.