Transplantationscentrum i Göteborg är ett av fyra i Sverige. Upptagningsområdet är Västra Götaland, Östergötland, Småland ner till Kalmar och Öland, norra Halland och delar av övre Norrland.

Närmare 250 personer väntar på njurtransplantation. Just nu är väntetiden över fyra år.

Det är inte brist på kapacitet, utan brist på njurar från avlidna donatorer som gör att väntetiden är lång.

Stora fördelar

Njurar kan tas från levande donatorer. Det sker vid mellan 30 och 45 procent av de 150-160 njurtransplantationer som görs på Sahlgrenska sjukhusets Transplantationscentrum varje år.

Ulla-Maj Andersson, som är patientkoordinator inom njurtransplantation, ser stora fördelar med levande donatorer.

– Väntetiden blir kortare och man får genomgå en planerad transplantation, man vet i förväg vilket datum den genomförs, säger Ulla-Maj Andersson.

En annan fördel är att det är säkert att donatorn är helt frisk.

– En donator genomgår en mycket noggrann undersökning av hela kroppen för att bli godkänd, berättar Ulla-Maj Andersson.

Vid transplantationen arbetar två läkarlag parallellt. Den donerade njuren är utan cirkulation extremt kort tid, och kommer igång genast efter transplantationen. En njure tagen från en avliden donator är utan cirkulation i åtta till tio timmar.

Dialys mycket dyrt

Det finns en samhällsekonomisk aspekt. Personer med utslagen njurfunktion måste få dialysbehandling.

– Det är en av de dyraste behandlingarna vi har. Varje behandling kostar 4 000-5 000 kronor, fyra gånger i veckan. Att utreda en donator och genomföra en transplantation är betydligt billigare.

Annons

Dialysbehandling är mycket påfrestande för patienten, och påverkar hela livssituationen.

Den noggranna utredningen av donatorn är ett sätt för sjukvården att ta ansvar för den personen.

– Det innebär en risk att genomgå en operation, konstaterar Ulla-Maj Andersson.

Förlorar inget

En donator ersätts fullt ut för alla kostnader. Sjukvården täcker till exempel upp mellan sjukpeng och den lön man har på sitt jobb.

Donatorn har hela tiden möjlighet att ångra sig, och skulle utredningen leda fram till att donatorn inte är lämplig ska det inte ses som ett nederlag, säger Ulla-Maj Andersson.

– Man har gjort det man kunnat. Beslutet att säga nej är sjukvårdens ansvar.

Njurar, och en del av levern, är de enda organ som kan transplanteras från levande donatorer.

Den enda njuren hos en donator kommer med tiden att höja sin kapacitet, och ge 70-75 procent av den tidigare kapaciteten hos två njurar.

– Det är fullt tillräckligt för ett normalt liv, säger Ulla-Maj Andersson.

Hjälper två

Transplantationscentrum vill att det ska vara en närstående som donerar, någon i familjen, släkten eller en god vän. Det förekommer anonyma levande njurdonatorer.

– Det är viktigt att påpeka att ingen kan tvingas att bli donator, Och att betala för ett organ är förbjudet i Sveriger, säger Ulla-Maj Andersson.

Hon säger att en donator hjälper två människor.

– Både den man donerar till, och någon i transplantationskön, som kommer lite närmare en operation.