Tidaholms Bouleförening har haft sitt årliga årsmöte i Festvåningen fyran. 41 av 77 medlemmar hade anammat inbjudan.

Vi har tidigare skrivit om den dramatiska ordförandeomröstningen. Men det hände en hel del annat.

Till mötesordförande valdes Harry Brandqvist. Sedvanliga årsmötes punkter behandlades.

Britt Nilsson informerade om ekonomin som är under kontroll. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året av mötet. Styrelsens förslag på nya budgeten för 2020 godkändes. Medlemsavgiften för 2021 kvarstår på 1.000:-/år.

Styrelsen fick följande utformning.

Ordförande: Björn Berg 1 år. Nyval.

Kassör: Britt Nilsson 2 år. Omval

Sekreterare: Hillevi Johansson 2 år. Omval

Ledamöter: Tore Gustavsson kvarstår, Rune Johansson kvarstår, Marie Svensson nyval, Pia Johnsson, nyval.

Revisorer: Ann-Marie Lehnèer och Birgitta Wall.

Tävlingskommittén: Björn Berg, Gunilla Ahlrik, Britt-Marie Billström, Rune Johansson

Val av arbetsgrupp/husgrupp: Stig Lundberg, Tore Gustavsson, Göran Gunnervaldh

Val av uttagningskommitté för tävlingar: Thor-Allan Tullsjö

Representant till idrottsalliansen: Britt Nilsson.

Uthyrningsansvarig: Lena Falk Johansson, Ulla Tullsjö

Pressreferent: Thor-Allan Tullsjö

Representant för cafè Boule: Ordinarie. Birgitta Wall, Ann-Catrine Nyström Gustavsson, Britt-Marie Billström. Ersättare: Ulla Tullsjö, Berit Jansson, Margareta Olofsson.

Val av valberedning: Kjell Johansson, Lena Falk Johansson, Ingrid Berglund.

Avtackningar med en blombukett: Ewy Martinsson, Mariette Johansson, Ulla Tullsjö, Lars-Axel Jangbrand, Kjell Johansson, Roland Persson. Övriga: Harry Brandqvist, Stig Lundberg, Britt-Marie Billström

Prisutdelning gjordes också efter Sparbanksboulen 2019/20 i form av blommor och diplom: 1) Tidaholm I, 2) Ekedalen, 3) Härja.

Nye ordföranden Björn Berg avslutade mötet och tackade samtliga som deltagit på årsmötet.

Thor-Allan Tullsjö

Prisutdelning har hållits efter genomförd bouleserie. Representanter för de tre främsta tog emot diplom. fr v: tvåan Ekedalen och Göran Ahlrik, förstaplacerade Tidaholm I genom Mariette Johansson, och trean Härja, representerat av Håkan Svensson.

Foto Thor-Allan Tullsjö