Sedan 2012 har tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering blivit allt längre i landet. Jönköping ligger avsevärt lägre än rikssnittet men utvecklingen ser likadan ut.

Jag tror att det är en samhällsfråga. Våra liv är så stressiga att vi knappt hinner med oss själva och då flyttas även begravningar framåt i tiden, säger Björn Svensson, begravningsentreprenör på Lindströms begravningsbyrå i Huskvarna.

I maj 2012 infördes en lag som innebär att det högst får gå en månad från dödsfall till gravsättning eller kremering. Antalet dagar från dödsfall till gravsättning eller kremering minskade då men har sedan ökat igen de senaste fem åren.

2017 låg snittet i riket på 21,7 dagar, i Jönköping på 18,6 dagar.

Spelar det egentligen någon roll hur lång tid det tar?

Det beror på hur man ser det. För familjens skull är det bra att få styra över tidsramarna men sedan finns ett etiskt perspektiv om att den avlidne ska få komma till vila, så jag är kluven inför utvecklingen, säger Björn Svensson.

Han berättar att begravningarna idag är mer personliga, något som gör att det också kan ta längre tid att planera dem. Hur lång tid det tar innan en begravning sker kan ha effekt på sorgearbetet.

Det är en balansgång. Det får inte gå för fort, då hinner inte familjerna förstå vad som hänt men om det tar för lång tid då har de redan kommit en bit in i sorgearbetet och kan få börja om.

I statistiken från Sveriges Begravningsbyråers förbund mäts tiden från dödsfall till gravsättning eller kremering. Om undersökningen hade handlat om begravningsceremonierna är det möjligt att siffran hade varit högre.

Detta då begravning genom urngravsättning inte syns i statistiken utan endast kremeringen. Om begravning sker genom urngravsättning är det tillåtet att vänta i upp till tolv månader, snittet ligger på två till tre månader.

Urngravsättning blir allt vanligare och Björn Svensson tror att det kommer bli än vanligare i framtiden.

Jag tror att vi kommer att se en stor förändring inom de närmsta tio åren. Det kommer bli mer av begravningsakt med urna istället för kista. Då kan man ha kremeringen först och begravningsakt långt senare, säger Björn Svensson.