Detta var fjärde gången som en liknande träff ordnades. Tyvärr har elevantalet minskat på grund av bortgång eller sämre hälsa, nu kunde 13 forna skolkamrater komma. Men det blev ändock en trevlig eftermiddag i Daretorps missionskyrka med god mat och kaffe med tårta.

Till detta kom alla minnen som ventilerades både med verklig och overklig bakgrund. En ny träff av något slag var redan ett önskemål.