Jag undrar hur det egentligen står till med vetskapen om denna konvention i Tidaholms kommunhus. För om alla barn i Tidaholm var lika mycket värda och hade samma rättigheter, hur kan det då i denna lilla kommun finnas barn som går på en förskola vars lokaler anses vara undermåliga?

"Linblomman kommer att läggas ner. Det är en enavdelning och det är en verksamhet som bedrivs i undermåliga lokaler, säger Lena Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden." (VB 15/3 2019)

2019 har kommunen kommit fram till att Linblommans lokaler är undermåliga och därför ska förskolan stängas. Dessutom blir det ingen "dynamik" i arbetsgrupp på enavdelning, så arbetsmiljön är inte heller bra. Istället ska barnen år 2021 in på den nybyggda förskolan på Rosenberg. 2019-2021 ska barnen alltså ändå fortsätta att vistas i dessa lokaler? Liksom personalen?

Man blir nyfiken på hur arbetet sett ut bakåt, har kommunen lutat sig tillbaka och aktivt valt att inte underhålla eller utveckla Linblommans lokaler? Kanske med en förhoppning om att kunna få lägga ner och centralisera resursen?

Annars är det så svårt att förstå hur en lokal plötsligt anses undermålig. Och att Arbetsmiljöverket skulle tillåta att personal arbetar i ett utrymme som inte tjänar sitt syfte? Framförallt blir man häpen när det visar sig att personalen känt till nedläggningen i drygt 18 månader...?

Man blir så lätt förvirrad för om alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen får diskrimineras, hur kan kommunen då tillåtit detta ske? Vem får egentligen betala priset för de undermåliga lokalerna? Jo,

• Barnen, som ska lära sig och utvecklas - de får knappast samma förutsättningar som de barn som rör sig i ändamålsenliga lokaler.

• Pedagogerna som troligen inte får samma förutsättningar som sina kolleger som arbetar i bra lokaler.

• Ett samhälle. Ett helt samhälle får betala priset för de uteblivna satsningarna.

I Madängsholm har barnfamiljerna börjat landa. Flyttfåglar från Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö hittar hit. Enkelt att ta sig till jobbet och rimliga huspriser. Dessutom en förskola mitt i byn. Att kommunen så tydligt inte lyfter ett finger för Madängsholm kan man i början bortse ifrån. Några tomter här och där som får växa och se vildvuxna ut, för kommunen slår enbart en till två (!) gånger om . Ett halvdött träd som planterats vid en lekplats. Det går an. Så länge barnen har det bra.

Man kan undra vad invånarna i centralorten hade sagt om ett halvdött träd planteras på en samlingsplats som torget. Man kan också undra om de som arbetar med detta i kommunen någonsin hade kommit på idén att plantera ett sådant träd inne i centralorten?

Ja, det finns så många frågor men så få svar.

Alla barn är lika mycket värda, ska ha samma rättigheter och ingen ska diskrimineras. Man kan till och med gå så långt, kära kommunledning, som att säga att alla invånare ska vara lika mycket värda, ha samma rättigheter och inte ska diskrimineras.

Tänk på det!

Undrande