Sedan tidigare har en barnläkare häktats misstänkt för flera sexuella övergrepp mot barn. Nu begärs han häktad för ytterligare nio fall av barnsexbrott, däribland två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och tre fall av utnyttjande av barn för sexuell posering. Vissa brott ska ha begåtts på en barnmottagning i Stockholm där mannen arbetade under en period. Mannen nekar till samtliga brott. Det rapporterar och TT.

Den misstänkte läkaren arbetade från 1 januari 2016 till sista september 2017 på Skaraborgs sjukhus. På Skaraborgs sjukhus känner man nu till tre fall där läkaren misstänks för otillbörligt beteende vid kroppsundersökningar.

De tre fallen bygger på att föräldrar har läst i media om att den sexbrottsmisstänkte läkaren jobbat i Skaraborg och tyckt sig känna igen situationer där man själv varit tveksam, säger Christer Printz, chefläkare vid Skaraborgs sjukhus.

Skaraborgs sjukhus har uppmanat till om man känner oro eller har frågor.

Det har inte varit någon anstormning, utan ganska lugnt, säger Christer Printz.

Sjukhuset har vidarefört informationen om händelserna till Stockholmspolisen.

Vi tycker att det är oerhört allvarligt om man inte kan känna sig trygg när man söker sjukvård. Det är anmärkningsvärt att en sådan här person kan komma igenom hela sjukvårdssystemet innan det upptäcks. Att det nu tillkommit flera fall i Stockholm talar för att det kan finnas viss omfattning i detta, säger Christer Printz.

Det inträffade kan svärta ner bilden av sjukvården.

Det är ett problem att hela sjukvården smutsas ner och barnläkare misstänkliggörs. Det är oerhört allvarligt om man inte vågar undersöka barn kroppsligt för att man är rädd att någon uppfattar det som otillbörligt, säger Christer Printz.

Det finns en risk för att läkare undviker viktiga undersökningar av detta skäl, menar Christer Printz.

Vi måste tydliggöra rutiner. En sköterska ska alltid vara med på rummet om inte föräldrarna är med. Vi måste också ge tydlig information om varför vi gör undersökningar som kan upplevas som oroande eller kränkande, säger Christer Printz.

På Skaraborgs sjukhus fortsätter man sin undersökning om läkarens patientkontakter.

Vi går igenom journalerna för samtliga patienter han har träffat och försöker se om det finns någonting i dokumentationen som talar för att det kan ha varit onödiga undersökningar eller anteckningar om att föräldrar ifrågasatt hur undersökningen gått till. Hittar vi sådant kommer vi att kontakta föräldrarna, säger Christer Printz.

På sjukhuset förs också samtal med anställda som jobbat med läkaren om de har upptäckt något misstänkt.

Det här skapar en enorm oro och ångest hos vår vårdpersonal. Man skuldbelägger sig själv för att man inte sett det här och kunnat förhindra att det någonsin skett, säger Christer Printz.

För den som har varit patient vid barnmottagningen och har frågor eller känner oro så kan man kontakta Skaraborgs Sjukhus på telefon: 010-4739400