LÄS MER:

LÄS MER:

I januari häktades läkaren vid Stockholms tingsrätt, då var misstanken 22 brott av sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott i Stockholm. Brottsrubriceringarna rörde sex grova sexuella övergrepp mot barn, åtta fall av sexofredande, sex fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och sex barnpornografibrott. Alla dessa misstankar gällde händelser i Stockholmstrakten.

Sedan dess har utredningen mot honom växt, mannen har varit verksam som läkare på flera håll i landet. Skaraborgs sjukhus har gjort både polisanmälan och en orosanmälan till Inspektionen för vård och omsorg. Även Region Jönköping har gjort en polisanmälan. Totalt ska cirka 2 000 sjukjournaler granskas.

Den misstänkte läkaren arbetade från 1 januari 2016 till sista september 2017 på Skaraborgs sjukhus. En utredning visar att närmare 30 patienter ska ha utsatts för tveksamma kroppsundersökningar. Fyra fall har anmälts till polisen.

Nu meddelas att åklagaren lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet till den 8 mars 2018.

- Utredningen fortskrider och styrkan i de aktuella misstankarna har inte förändrats, meddelas från myndigheten som i nuläget inte har några nya uppgifter att lämna i ärendet utöver det som har kommunicerats tidigare.

Brotten misstänks ha skett både i och utanför mannens tjänstgöring. Läkaren nekar till alla misstankar.

Läs även:

LÄS MER: