Egon Hallberg, Längjum

I Längjums kyrka hölls fredag den 15 maj begravningsgudstjänst i kretsen av de närmaste för Egon Hallberg, Lassagården, Längjum. Som inledning spelade kantor Marie-Louise Haag på orgel, "Öppna landskap" av U Lundell. Officiant var kyrkoherde Lovisa Carlsson och hon höll griftetal med utgång från Luk. 1: 46-47 ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.” Kantor Haag sjöng efter akten, "Håll mitt hjärta" av P Hallström och L-G Andersson och B Skifs och framförde som avslutning på orgel, "Tröstevisa" av B Andersson och J Leijon. Vid graven på Längjums kyrkogård tog maka, barn med familjer, bröder och släkt avsked. Minnet av Egon Hallberg hedrades med en vacker blomstergärd och många gåvor till Parkinsonfonden.