Maire Niemi, Tidaholm

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Norra kapellet för Maire Niemi, Tidaholm. Akten inleddes med att Marianne Holst på orgel spelade "Tröstevisa" av B Andersson. Präst var Peter Håkansson som höll griftetalet och därefter förrättade överlåtelsen. Gemensamt sjöngs psalmerna 249 "Blott en dag", 190 "Bred dina vida vingar" samt 297 "Härlig är jorden". Under stilla musik tog familjen avsked och nedlade blommor vid kistan. Vackra blomsterarrangemang omgärdade kistan. Som avslutning spelades "Amazing Grace". Gravsättning kommer att ske i Minneslunden på Norra kyrkogården Tidaholm