Har ni begärt ut statistik från andra turer från Västtrafik? Exempelvis går buss 302 både 16.50 och 17.15. Det känns ju inte relevant med två turer så tätt. Jag har åkt många gånger med turen 17.15 och har då inte varit många som rest med den turen. Hur kan den turen bära sig? Och varför påtalar ni inte möjligheten att stryka någon lågtrafiktur mot Falköping och Skövde och istället låta den gå till Jönköping? Då skulle ju Västtrafik kunna omfördela pengarna på detta sätt. Skall det vara möjligt att pendla och att flera inte ska ta bil utan buss så behövs en direktbuss till Jönköping eftersom byte från buss till tåg i Mullsjö gör att pendlingen kompliceras. Blir det tågförsening hinner man inte med bussen/tåget.

I er översiktsplan står tydligt era visioner och handlingsplaner, se då till att ni uppfyller det ni skriver. Vill inte Västtrafik trafikera den nämnda sträckan, lägg det på anbud till andra bolag. Kommunen kan ju inte sitta i knät på Västtrafik. Ni som kommun måste ju driva frågan. Skulle räcka med en tur morgon och en tur sen eftermiddag till Jönköping.

Det känns ju även knepigt att som pendlare till Jönköping åka så att säga åt ”fel håll” till Falköping för att åka till Jönköping. Dessutom förlängs en redan lång pendlingstid, vi som pendlar har idag en 12-timmarsdag. Hur många timmar menar kommunalrådet och Västtrafik att vi ska spendera på pendling? Kommer inte vara möjligt att pendla kollektivt till Jönköping från och med januari om inte kommunen agerar. Kommunen kan inte hänvisa till att ni inte äger frågan. Det är just precis det ni gör.

Pendlare till Jönköping

Relaterat till artikeln