Det var i december i fjol som det kom in flera handskrivna brev till Tibro kommun, med klagomål mot några mellanchefer inom socialförvaltningen. Beskyllningarna handlade bland annat om att någon varit otrevlig mot boende och att en annan var för flamsig, .

Breven hade undertecknats av en "Greta", utan efternamn och telefonnummer.

Då vill ju dom kritiserade gärna komma i kontakt med personen för att förstå kritiken och göra någonting åt det, berättar radions källa.

De drabbade tog mycket illa vid sig, särskilt när det senare visade sig att det inte finns någon "Greta", utan det var några av deras kollegor ledda av IFO-chefen som stod bakom breven.

Källan säger till radion att de blev häpna, ledsna och osäkra av att kritiken kom från det hållet. Det skapade också psykisk stress och sjukskrivningar på förvaltningen.

– Vi jobbar ju med olika metoder för att förbättra oss. Det är inte "Greta" som är huvudsaken i det här, tänker jag, förklarar chefen för radion.

På söndagskvällen skickade Tibro kommun ut ett pressmeddelande om att den aktuella chefen kommer att vara ledig de närmsta dagarna, på egen begäran. Kommunledningen har suttit i krismöte under helgen.

Vi kommer under måndagen att kalla till överläggning med den berörda chefens fackliga organisation. Dessutom har vi påbörjat en oberoende kartläggning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen via kommunens företagshälsovård, säger kommunchefen Kristina Lundgren i pressmeddelandet.

Det ska också ha hållits ett möte där de utsatta mellancheferna fick träffa "Greta".

Jag blev kallad till mötet och klargjorde direkt att det var ett mycket olämpligt agerande. Det här är definitivt inte förenligt med vår värdegrund, kommenterar socialchefen Mikael Ingsberg i pressmeddelandet.