Det har nu gått lite mer än 2 månader sedan terrordådet i hjärtat av Stockholm, där fem oskyldiga människor miste sina liv. Med detta fruktansvärda dåd fortfarande färskt i minnet gick terroristorganisationen IS alldeles nyligen ut med en uppmaning till sina sympatisörer om att begå ytterligare terrorhandlingar på svensk mark.

SÄPO har tidigare aviserat att över 150 personer återvänt till Sverige efter att ha rest för att strida för eller på annat sätt stödja IS, och antalet personer som sympatiserar med deras hatfyllda agenda är sannolikt ännu större – inte minst runtom i Sveriges stadigt ökande utanförskapsområden. Mycket tyder med andra ord på att det bara är en tidsfråga innan Sverige drabbas av ytterligare terrordåd. Trots detta har de övriga riksdagspartierna flera gånger röstat ned många förslag mot terrorism som vårt parti har lagt.

Sverigedemokraterna tänker inte nöja sig med att sitta och vänta på nästa attack på vårt samhälle som kommer kräva ytterligare människoliv. Det är dags för Sverige att, en gång för alla, genomföra konkreta åtgärder som sätter stopp för personer som kommer till vårt land med avsikten att skada eller ta livet av människor.

Utöver omfattande anslagsökningar till polismyndigheten har vi under lång tid förespråkat bland annat skärpta straff för terrorresor, förbud mot propaganda för terrorism samt automatisk häktning av återvändande IS-terrorister. Terrorister med svenskt medborgarskap ska fråntas dessa och omedelbart utvisas från Sverige på livstid. Vi har också föreslagit att asylsökande ska kunna hållas inlåsta för att förhindra att de går under jorden. På så sätt säkerställer vi att människor som kommer till Sverige med ont uppsåt fråntas möjligheten att förstöra människors liv.

Vårt parti är redo att göra det som krävs för att säkerställa det svenska folkets lagstadgade trygghet. Det är vår förhoppning att även de andra partierna tids nog är det.

Adam Marttinen (SD)

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Josef Fransson (SD)

Riksdagsledamot