Dagsjukvårdsavdelningen på sjukhuset i Mariestad har bara funnits i lite mer än två år. Den ersatte en mellanvårdsavdelning som i sin tur startades efter att slutenvårdsavdelningen i Mariestad stängdes 2016.

Dagsjukvården har nu utvärderats. Det uppges i tjänsteutlåtandet att verksamheten varit uppskattad men att den varit dyr i förhållande till nyttan. Relativt få patienter har kommit till dagsjukvården och i många fall har det handlat om ärenden som kunnat skötas på vårdcentral.

Patienterna ska efter avvecklingen, som ska ske från 14 juni i år, få hjälp på sin vårdcentral och i de fall det behövs även på sjukhuset.

Man räknar med att kunna spara 5,8 miljoner kronor genom att avveckla dagsjukvården i Mariestad.