Rätt svar är mellan 12 000-13 000 kronor per månad. Alltså långt under de 16 000 kronor som politiker i de flesta partier säger man inte kan leva på när man diskuterar ingångslöner för unga. Det finns 2,2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år och som är beroende av ett väl fungerande pensionssystem. Men det saknas strategier och visioner för detta, säger Eva Eriksson.

Dagens pensionssystem skapades för att på ett hållbart och finansierat sätt garantera pensioner till befolkningen. Pensionen utgörs av allmän pension, tilläggspension och bostadstillägg. För den som inte haft inkomst skapades begreppet garantipension. En löntagare får idag 47,3 procent av sin lön i pension och det innebär att stora grupper på arbetsmarknaden inte får ut mer än cirka 12.000 i pension. Det är också det den får som har garantipension och bostadstillägg. Ska det inte vara större skillnad på den som arbetat heltid som till exempel undersköterska hela livet och den som inte arbetat alls, frågade Eva Eriksson retoriskt.

Ingen tydlig inriktning

Många äldre hamnar i så kallade särskilt boende. De har möjlighet att söka bostadstillägg för sina kostnader i det särskilda boendet. Men bostadstillägget går direkt till kommunen säger Eva Eriksson. Det nuvarande pensionssystemet kommer inte att accepteras av framtidens pensionärer fortsätter hon. Men idag är det ingen politiker som arbetar med tydlig inriktning på pensioner och äldrefrågor. Det beror, dels på att antalet riksdagsledamöter över 65 år är lågt – fyra stycken, dels på att samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, ingår i pensionsgruppen som ska se till att pensionssystemet fungerar. Om alla tycker lika förlamar det den politiska debatten, tillägger hon.

Pensionssystemet innebär att pensionerna ska finansieras med inbetalda pensionsavgifter. Om de inbetalda pengarna inte räcker slår bromsen till och pensionerna sänks. Det har skett tre gånger och det har inneburit att pensionerna har halkat efter löneutvecklingen. SPF kräver att bromsen tas bort säger Eva Eriksson. För att klara att utbetala rimliga pensioner i framtiden kräver SPF också att pensionsavgiften höjs så att pensionerna följer prisutvecklingen. Då krävs också att vi talar om varför det behövs mer pengar till pensionerna. Vidare behöver bostadstillägget reformeras.

Främja intressen

SPF Seniorerna är den äldsta pensionärsorganisationen, 80 år gammal i år. Man har cirka 265.000 medlemmar uppdelade på cirka 800 föreningar. En av dessa föreningar finns i Tidaholm. SPFs uppgifter är att främja pensionärernas intressen, förutom pensioner bevakar organisationen skattefrågor, bostäder, vård och omsorg och digitalisering.

Eva Eriksson tackades för ett spännande och engagerande anförande av Tidaholms Rotaryklubbs tjänstgörande president Maud Bengtzon.

Klas Sjögren