Allt fler företag utsätts för osund konkurrens. Bygg- och anläggningsbranschen är tyvärr inget undantag. Mellan 2013 och 2017 ökade andelen byggföretag som uppgav att det förkommer svarta löner i branschen från 26 till 53 procent, enligt en undersökning från Skatteverket.

Säkra arbetsplatser och schyssta arbetsvillkor är A&O. Alla som är på en byggarbetsplats ska kunna visa vem man är, vem man arbetar för och när man har arbetat. Därför har Sveriges Byggindustrier verkat för lagstiftning om personalliggare och tagit initiativ till ID06 - branschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. Nu tas nästa steg. Från och med 21 januari 2020 införs en ny kortstandard i syfte att täppa till säkerhetsluckorna som funnits.

Vid årsskiftet infördes även ett nytt krav på elektronisk betalning för att få rätt till rot-avdrag. Syftet är att minska felaktiga utbetalningar. Det finns naturligtvis mycket som man som privatperson kan kontrollera när man är i startgroparna för att renovera eller bygga till. Därför har Sveriges Byggindustrier också tagit fram en checklista som uppmuntrar till sund konkurrens och som en vägledning för dig som privatperson.

Exempel på bra punkter är att kontrollera att det finns F-skattesedel, be om referenser, kontrollera behörigheter eller auktorisation och att den som befinner sig i ditt hem kan legitimera sig med exempelvis ovan nämnda ID06.

Samtidigt har den hantverkare och det företag som denne representerar ta ett stort ansvar när de utför arbete i din bostad. Exempel på sådant ansvar är att man ska informera konsumenten om vilken personal som ska utföra arbetet, informera fortlöpande om arbetet och ekonomin gällande projektet, men också informera och avråda konsumenten om ett visst arbete inte är till rimlig nytta för vederbörande.

Snedvriden konkurrens till följd av oseriös verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk. Därför råder nolltolerans mot fusk i bygg- och anläggningsbranschen.

Maria Skoog, verksamhetschef BI Skaraborg

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier