E20 ska byggas ut och bli mötesfri alla sträckor genom Skaraborg under de kommande åren. Detta kommer att öka trafiksäkerheten, men bland andra Moderaterna vill gå längre än så och bygga minst fyrfältsväg.

I debatten förklarade Linn Brandström, som själv åker ofta på E20, att hon personligen helst skulle vilja se motorvägsstandard och att det byggs så fort som möjligt.

– E20 är en livsnerv för företagen i Skaraborg och faktiskt i hela Västra Götaland, sa hon.

Miljöpartiet tycker att det räcker bra med 2+1-väg.

– En säkrare väg är prioriterat för Miljöpartiet och en 2+1-väg med mittseparation är en säker väg helt enkelt. Det tar bort alla möteskollisioner, sa Peter Sögaard (MP).

Han framhöll att en fyrfältsväg skulle kosta betydligt mer och att det är pengar han hellre skulle vilja lägga på det finmaskiga vägnätet i Skaraborg.

– Säkerheten är oerhört viktig, E20 benämns ibland som Dödens väg, svarade Linn Brandström.

Enligt Linn Brandström är 2+1-väg inte tillräckligt säkert. Hon påpekade att det finns många traktorer i Skaraborg och nämnde att hon själv ser många olyckliga omkörningar av personer som försöker hinna före ett långsammare fordon.

Peter Sögaard höll med om att det skulle vara enklare att köra om en traktor med fyra fält, men han framhöll att resurserna är begränsade. Miljöpartiet skulle hellre lägga pengar på järnvägar och sjöfart och om man kan få över transporter till dessa transportslag skulle även trafiken på E20 minska, menade Peter Sögaard.