Nu är det vardag sedan några veckor efter en extra lång jul- och nyårsledighet. För vissa innebär storhelgerna dock ångest och en stor klump i magen. För andra som saknar en arbetsplats att gå till är det samtidigt ensamma veckor som väntar. Den som inte har någon familj eller vänner, eller kanske ens arbetskamrater, stängs inne i den ofrihet som heter social isolering.

Ofrivillig ensamhet är inte bara tristess och en plåga. Social isolering kan rent av upplevas som en skam över att sitta ensam på jul och nyår. Det är också direkt fysiskt farligt. Ensamma människor söker oftare sjukvård. Ensamheten kan göra oss deprimerade. Våra kroppar får svårare att hantera bakterier och virus. Fysisk smärta blir svårare. Ensamhet kan rentav vara en av de största enskilda faktorer som påverkar vår hälsa.

Vi kan förstås inte politiskt kommendera fram vänskapsrelationer och en meningsfull vardag åt ensamma människor – men vi kan ge bättre förutsättningar för att hejda och motverka problemet. Här är några förslag:

- Social aktivitet på recept. Med kännedom om att ensamhet kan vara fysiskt farligt vore det absolut rimligt för vården att ta ett sådant initiativ, som innebär att man förutom mediciner också kan skriva ut ”social aktivitet”. Patienten kan slussas till en aktör som arrangerar de sociala aktiviteterna – vi har många föreningar i vårt område.

- Ett stärkt civilsamhälle. Kultur- och föreningsliv har stor förmåga att bryta social isolering, både i sina egna verksamheter och genom att öka det sociala innehållet i vård och omsorg. Personer som känner sig ensamma kan genom att aktivera sig i en förening både hjälpa sig själva, och andra. Utveckla det idéburna-offentliga partnerskapet (IOP).

- Låt hjälpsamma händer bli fler. Under storhelger arrangeras många aktiviteter för personer som vill ha sällskap. Det är ett viktigt tecken på kraften i vårt samhälle som vill sträcka ut en hand till de ensamma. Låt de händerna bli fler!

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och ordförande för Nätverket Liberala Seniorer

Anita Afzelius-Alm (L), nätverksansvarig för Liberala Seniorer i Skaraborg