16 medlemmar av föreningens 47 hade kommit till årsmötet. De hälsades välkomna av ordförande Göte Jonsson som även valdes att leda dagens möte. Branko Vukota valdes till att skriva protokollet och till att justera detsamma blev Bill Casselby och Peter Ahlin valda.

Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas midsommarfesten den 20 juni. Den gynnades av vackert väder så ett tjugotal medlemmar kunde sitta ute och njuta av sommarens första färskpotatis och sill samt söta och goda jordgubbar från Mularp. Ansvariga gubbar för festen var Bengt Andersson, Göte Jonsson och Åke Wall.

Julbordet den 13 december som var tillagat och framdukat av Eva Andersson och Gittan Wall fick en strykande åtgång. Stämningen var på topp hos de sexton medlemmar som var med. Under kvällen tackades Håkan Lerdahl som flyttar från Dimbo, för den hjälp med eldning och städning som han har bistått med i flera år.

Midsommar- och julfesten inbringade ett nettoöverskott på tillsammans cirka 4 000 kronor. Kommunbidraget var som tidigare 4 000 kronor. Antal badande hade minskat något, men det ser ut som om badandet ökar under 2020.

Stabil ekonomi

Bastun har målats under 2019, och liksom andra förbättringsåtgärder är allt arbete utfört ideellt av medlemmarna. Olja som räcker i två år har köpts in 2019 och innebär ett underskott detta år, men förväntas vägas upp av ett överskott 2020. Föreningens ekonomi är stabil.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Styrelsen omvaldes i sin helhet och består av ordförande. Göte Jonsson, kassör Eva Andersson, sekreterare Branko Vukota. Revisorer är Bill Casselby och Bengt-Åke Johansson.

Den enda verksamhet som Dimbo IF bedriver utöver bastun är boule. Tillsammans med Ottravads Hembygdsförening ansvarar man för boulebanorna vid Dimmehus. Under 2019 söktes pengar av Hökensåsstiftelsen och man fick 10 000 kronor. Med de pengarna kunde banorna förbättras med grus, och ett regn- och vindskydd snickrades upp. Bernt Rudmarker och Åke Wall utförde ett uppskattat arbete, och tackades vid invigningen.

Jangbrand avtackades

I Byalagsserien blev det bottenrekord; en sistaplats men i Sparbanksserien 2019-2020 går det förhoppningsvis bättre. Dimbo Boules klubbmästare 2019 blev Åke Wall och i Tidaholms bouleförenings klubbmästerskap 80+ vann Gittan Wall.

Innan fika med kaffe och semla avtackades Lars-Axel Jangbrand för sitt arbete i Dimbo Boule och även styrelsen med flera tackades för det värdefulla arbete de ägnar åt föreningen.

Göte Johansson

Lars-Axel Jangbrand avtackades för sitt arbete i Dimbo Boule.