Straffet blir villkorlig dom och 40 dagsböter á 50 kronor.

Skaraborgs tingsrätt anser inte att det finns någon anledning att tvivla på arbetsgivarens uppgifter.

25-åringen har anfört att hon vid de tillfällen då det antecknats att hon själv varit sjuk har haft rätt till sjuklön och att hon därmed ändå haft rätt till ersättning.

Tingsrätten konstaterar dock att sjuklön betalas under de första dagarna av arbetsgivaren och inte av det allmänna och den första sjukdagen är en karensdag. Därför uppfylls kriterierna för ett bidragsbrott.

Regelbundet

Rätten konstaterar också att kvinnans ansökningar om tillfällig föräldrapenning förekommer med en sådan frekvens och med en sådan variation att de inte kan förklaras med vare sig okunskap eller slarv. Istället visar det på att kvinnan har varit helt likgiltig för att det blivit fel.

Hon dömdes senast den 2 juni 2016 för stöld och snatteri till villkorlig dom och dagsböter. Nu blir det alltså en ny villkorlig dom och nya dagsböter.