Begravningsgudstjänst har ägt rum i Kinneveds kyrka fredagen den 20 mars, för Eivor Karlsson från Slutarp. Gudstjänsten inleddes med att kyrkomusiker Thomas Vinge på orgel spelade Nocturne av E. Taube.

Därefter spelade dottern Britt-Marie Stridh på dragspel och sjöng tillsammans med sin dotter Linda Strid Gustavsson sången Jag har hört om en stad med text av L. Lithell.

Präst var Anita Karlén som i sitt griftetal läste från Ps 139:5-12 där det står: ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus”.

Efter bibelläsningen sjöng Britt-Marie och Linda Amazing grace av J. Newton. Gemensamma psalmer som sjöngs var Blott en dag och Bred dina vida vingar.

Avsked vid kistan togs av Barnen med familjer, släkt och vänner. Som avslutning spelades på orgel Som en bro över mörka vatten av P. Simon.

Minnesgåvor har skänkts till Demensfonden, Alzheimerfonden och Borås Cancerfond. Gravsättning kommer att äga rum på Kinneveds kyrkogård. Minnesstund har hållits Kinneveds församlingshem.

Representant vid begravningen var John Spjut.