Prästen Olle Ideström och församlingspedagogen Johan Lindström i Katarina församling i Stockholm har producerat två olika typer av technomässor. Den första mässan med elektronisk musik togs fram 2011. Nu finns också Technomässan 2.0.

Technomässan utgår från en traditionell gudstjänstform med den skillnaden att den innehåller elektronisk dansmusik. I princip alla moment – från bibelläsning och predikan till tackbön – är låtar som sjungs av ungdomar.

Vi har nu genomfört den första versionen av technomässan i några år och vi hoppas på att genomföra den nya versionen 2.0 framöver, säger Lisa Öhgren.

Musiken var förinspelad. Ljus och ljud sköttes av Ljud Johan AB. Prästerna Per Boger, Mats Löwing och Peter Håkansson delade tillsammans ut nattvarden med ungdomar.

Tidaholms ungdomskör, Himlakul och Fröjbells, ungdomsgruppen med flera stod för sången. Det var fritt och önskvärt att dansa och sjunga med.

Det dansades överallt, i bänkraderna, på golvet och framme i koret. Texterna fanns projicerad på storbild så att alla kunde sjunga med.

Technomässan är en del i konfirmand utbildningen i Tidaholms pastorat och var även ungdomar från Skövde och Falköping som närvarade i kyrkan.

Det är bra musik och texter och det känns gott att visa upp mångfalden på vilka sätt man kan fira gudstjänster.

Efteråt var det pizzakväll i Kyrkans hus. Det blev en mycket uppskattad och trivsam kväll för alla inblandade.