Signaturen påstår vidare, som en följd av detta, att de elever som kommer från en mindre skola, som t ex Fröjered, ligger ”betydande efter vad gäller kompetens och kunskapsmässighet” jämfört med elever i motsvarande klasser i centralorten.

Vad har skribenten fått dessa uppgifter ifrån? Det betyder i så fall att de pedagoger som är verksamma i landsbygdens skolor är sämre lärare än sina kollegor i centralorten. Detta påhopp på den lärarkår som arbetar utanför tätorten kan man inte ta på allvar, lika lite som författarens funderingar kring det intellektuella kapitalet.

De synpunkter som skribenten för till torgs är inte seriösa och konstruktiva och bör sorteras bort i debatten om framtiden för Fröjereds skola.

Låt landsbygden leva