Mötet öppnades av ordförande Majken Nielsen. Cirka 110 personer hade mött upp. Föreningen har fått tre nya medlemmar under november månad.

Föreningens revisor Lars-Erik Dahlén talade ekonomi och sedan var det dags för kassören Einar Bergvall att presentera budgeten för 2018, ingen hade några invändningar så mötet godkände budgeten för 2018.

Dragning hölls på medlemslotteriet.

Sten Olsson från bowlingen berättade om Riksmästerskapet som gick i Tidaholm tidigare i år. Det var 120 deltagare och Lennart Olsson och Margareta Wedman var bäst från Tidaholm. 2018 är det dags för DM i bowling i Tidaholm, det blir den 6-9 mars.

Efter fikapaus med bulle och kaka visade Eje Holm gamla filmer från 40-50-talet. Det var väldigt populärt, där många kände igen sig själva eller någon anhörig. Han hade också en liten filmsnutt från 1922 från Gamla torget.

Ordföranden tackade Eje med en PRO-keps och rungande applåder.

Kansliet i Villan stänger den 13 december och öppnar igen 10 januari 2018.

Ordförande avslutade mötet och tackade alla som hade kommit och önskade god jul och gott nytt år.

Efter detta var det dragning på försålda lotter